Blog

Prawo jazdy A2

KATEGORIA A2

KURS MOŻNA ROZPOCZĄĆ NA  3 MIESIĄCE PRZED WYMAGANYM WIEKIEM!

Przed rozpoczęciem kursu trzeba zgłosić się z profilem PKK jak to zrobić więcej…

Prawo jazdy kategorii A2 – od 18 lat uprawnia do kierowania:

•  motocyklem o mocy do 35 kW i
stosunku do MW do 0,2 kW/kg (nie może
powstać w wyniku zmian w pojeździe
o mocy przekraczającej dwukrotność
mocy  tego motocykla)
•  motocyklem trójkołowy o mocy do 15 kW
•  pojazdem dla AM

Kurs składa się z części:

– teoretycznej 30 h zajęć lekcyjnych po 45 min

– praktycznej 20 h zegarowych

Po ukończeniu części teoretycznej rozpoczynasz szkolenie praktyczne. Następnie zdajesz egzamin wewnętrzny i zapisujesz się na egzamin państwowy w WORD.

napisz kometarz