UBEZPIECZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Oferujemy następujące ubezpieczenia dla pracowników:

 

  • Ubezpieczenie grupowe na życie.

  • Pracownicze programy emerytalne.

  • Ubezpieczenie NNW dla pracownikó i ich rodzin.

  • Ubezpieczenia zawodowe

 

W naszej ofercie znajdują się także ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem związanym z wykonywaniem określonych zawodów.
Stosowną ofertę znajdziemy dla każdego zawodu, lekarza, górnika, architekta, pracownika budowy, księgowego i nurka głębinowego .
Wynegocjujemy dla Ciebie z Towarzystwami atrakcyjne warunki np. ubezpieczeń nadwyżkowych, czyli z sum ubezpieczenia i zakres ochrony ponad poziom przewidziany przez prawo.

 

  • Ubezpieczenie rolnika (OCR)

Osobną grupę stanowią tu ROLNICY.  Jeśli posiadają powyżej 1ha ziemi mają obowiązek ubezpieczyć się obowiązkowo od odpowiedzialności cywilnej rolnika (OCR) oraz ubezpieczyć posiadane budynki od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zapraszamy do naszych biur: Wołomin ul. Lipińska 34 A lok 42

Marki ul. Moniuszki 1 róg Piłsudskiego