Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Dobre Autocasco powinno kompleksowo zabezpieczyć  auto przed wieloma uszkodzeniami, zniszczeniami czy kradzieżą.

Umowę ubezpieczenia AC jest zawierana na 12 miesięcy stą trzeba pamiętać, że wyagasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w miesięcznych ratach.

Najważniejszymi elementami w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia AC są:

  • zakres ochrony
  • wariant tego ubezpieczenia.
  • cena polisy.

 

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela każdorazowo określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia (OWU).

 

Musimy dokładnie przeczytać OWU i upewnijć się czy polisa spełnia nasze wymogi:

  • poprawnie została określona wartość pojazdu czyli suma ubezpieczenia,
  • zakres ochrony ubezpieczenia – czy samochód będzie ubezpieczony od stłuczek i kradzieży,
  • udziały własne – czy przy wypłacie odszkodowania będzie potrącany udział własny,
  • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy Towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania,
  • amortyzacja – czy ubezpieczenie pozwoli nam zamontować nowe części,
  • jaki jest zakres terytorialny AC. Musimy wiedzieć polisa jest ważna tylko na terenie Polski czy również za granicą.
  • czy polisa zawiera również usługę Assistance,