Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie obowiązkowe.

 

Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Stąd też OC jest takie same we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu musi wykupić polisę OC – niezależnie od faktu czy samochód jest użytkowany czy nie.

Dzięki OC, to Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, pokryje za nas koszty związane ze szkodami spowodowanymi przez nasz samochód, zagwarantuje też poszkodowanemu wypłatę odszkodowania.

 

Z ubezpieczenia OC będą pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim

 

  • podczas kolizji,
  • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • w czasie garażowania,
  • przy załadunku i rozładunku,
  • w czasie zatrzymania i postoju.

 

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone gdy:

 

  • szkody wyrządzimy samemu sobie,
  • zniszczymy/skazimy środowisko.
  • uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą,
  • szkody polegają na utracie rzeczy zawartych w samochodzie.

 

Terminy

 

Umowa z wybranym Towarzystwem zawierana jest na okres 12 miesięcy.

W określonych w Ustawie przypadkach istnieje także możliwość zawarcia polisy OC na okres krótszy niż rok.

Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzony z zagranicy, a nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Gdy kupujemy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu. Nabywając pojazd używany należy upewnić się, że poprzedni właściciel posiadał ważną umowę OC.

U nas kupisz ubezpieczenie OC takich firm jak: PZU, WARTA, HDI, HESTIA, UNIQA, LINK4, AXA, PROAMA, LIBERTY,AVIVA, INTERRISK, GOTHAER, GENERALI, ALLIANZ, TUZ, YOU CAN DRIVE, WOŁOMIN I STANISŁAWÓW PIERWSZY