UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Oferujemy indywidualne ubezpieczenia na życie z dodatkowymi zabezpieczeniami.
Poniżej tylko niektóre typowe opcje rozszerzające ubezpieczenia na życie:

  • trwała niezdolność do pracy,
  • poważne zachorowanie,
  • przejęcia opłacania składek przez Ubezpieczyciela na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
  • śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • leczenie szpitalne.