Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa podczas wyjazdu.

 

Wykupując polisę, nie zaskoczą cię konsekwencje finansowe, które mogą się zdarzyć w przypadku nagłej choroby wymagającej pobytu w szpitalu, wypadku czy wizyty u lekarza.

Jeśli nie mamy ważnej polisy szpital, do którego się zgłosimy, ma prawo odmówić nam wykonania usług.

 

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia

 

W zależności od wybranego wariantu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje za Ciebie koszty leczenia, pobytu w szpitalu czy ratownictwa górskiego. Ubezpieczyciel zwróci nam również wydatki poniesione na zakup zleconych przez lekarza leków, konieczne badania oraz transport medyczny do kraju.

 

Zawsze możemy wykupić dodatkową ochronę:

 

  • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone innym osobom,
  • Assistance, ( w tym np. transport ubezpieczonego do kraju),
  • bagaż podróżny,
  • sprzęt sportowy,
  • koszty ratownictwa górskiego,
  • ubezpieczenie ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych,
  • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie.

 

Od czego zależy składka ubezpieczenia?

 

Od zakresu ochrony oraz wysokości sumy ubezpieczenia (maksymalnej kwoty, do której odpowiada nasz Ubezpieczyciel).