Jak wyrobić profil kandydata na kierowcę PKK


Profil kierowcy PKK, to nic strasznego


PKK to hasło, które pojawia niemal wszędzie, gdzie szukasz informacji na temat uzyskania prawa jazdy - na stronach ośrodków szkolenia kierowców, wojewódzkich ośrodków egzaminacyjnych i urzędów biorących udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy.

PKK jest skrótem od Profil Kandydata na Kierowcę. Profil ten, to zestaw danych, które identyfikują osobę, chcącą uzyskać prawo jazdy.

Wszystkie instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy, po numerze PKK rozpoznają kandydata na kierowcę.

1Co potrzebuję do uzyskania PKK

PKK jest wydawany po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy. Możesz pobrać go z Internetu (jest na stronach rządowych oraz urzędów, gdzie się go składa), albo uzyskać w siedzibie Wydziału Komunikacji.

Do skutecznego złożenia wniosku potrzebujesz:


 • orzeczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • aktualne zdjęcie - kolorowe, ostre, o wymiarach 35×45 mm,
 • dowód osobisty albo paszport (cudzoziemcy - paszport albo karta pobytu),
 • dokument, który potwierdzi adres zameldowania (np. zaświadczenie o zameldowaniu, które uzyskasz z urzędu gminy lub miasta),
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,

Jeżeli nie masz 18 lat zabierz ze sobą rodziców/opiekuna o pomoc – będzie potrzebna pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego .

2Gdzie i jak uzyskać PKK

Zależnie od tego gdzie mieszkasz, PKK uzyskasz:


 • w urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania,
 • w urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Najlepiej idź do urzędu osobiście. Możesz także wysłać dokumenty pocztą, a także złożyć przez pełnomocnika - w urzędzie dowiesz się, jak to zrobić.

Jest także możliwość elektronicznego złożenia. Do złożenia wniosku elektronicznego w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz w sprawie rejestracji pojazdów niezbędne jest założenia konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca. Podpisanie składanego wniosku następuje poprzez podpis kwalifikowany ( bezpieczny podpisu elektroniczny weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem) albo za pomocą profilu zaufanego ePuap.

Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu wołomińskiego, stosowny wniosek złożysz w Wydziale Komunikacji:


 • KOBYŁKA, POŚWIĘTNE, WOŁOMIN, ZĄBKI I ZIELONKA – wniosek złożysz w Wydziale Komunikacji w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A (05-200 Wołomin)
 • JADÓW, KLEMBÓW, TŁUSZCZ i STRACHÓWKA – wniosek złożysz w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10 (05-240 Tłuszcz)
 • DĄBRÓWKA, MARKI i RADZYMIN – wniosek złożysz w filii Wydziału Komunikacji w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A (05-250 Radzymin)
3Jak szybko uzyskam PKK

Jeśli wniosek o wydanie prawa jazdy składasz osobiście, to zazwyczaj od razu uzyskasz numer PKK. Jeśli jednak wniosek wyślesz pocztą – numer PKK też dostaniesz pocztą. Numer PKK dostaniesz:


 • od razu – jeśli twój wniosek będzie kompletny,
 • w ciągu 2 dni – jeśli urząd będzie musiał sprawdzić twoje dane,
 • w ciągu miesiąca – jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład masz negatywne orzeczenie lekarskie,
 • w ciągu 2 miesięcy – jeśli twoja sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień.
Możesz rozpocząć kurs prawa jazdy w OSK U Sławka!

Wołomin: 607 775 929
Marki: 665 729 222

Call Now Button