SZKOLENIE PODSTAWOWE

Szkolenie podstawowe jest obowiązkowe dla każdego, kto chce uzyskać prawo jazdy.

 

Minimalna liczba godzin szkolenia podstawowego na prawo jazdy

 

1) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

 • 30 godzin – kategoria A, A1, A2,  B, B1, T  (w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń dotyczących udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych),
 • 10 godzin – kategoria AM

2) liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

 • 30 – przy kategorii B, B1,
 • 20 – przy kategorii A, A1, A2
 • 10 – przy kategorii AM
 • 20 – przy kategorii B dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B1

 

Jeśli chcesz się ubiegać o prawo jazdy kategorii B (czyli na samochód), twoje szkolenie będzie składać się z 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych.

 

W wyjątkowych przypadkach można odbyć kurs przyspieszony (np. teoria w tydzień) albo rozszerzone (np. o kilka godzin praktycznych więcej).

 

Aby dobrze przygotować się do egzaminu otrzymujesz od nas wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe do nauki – w tym dostęp do serwisu z pytaniami testowymi.

 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Po odbyciu szkolenia podstawowego i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w szkole jazdy, otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Zaświadczenie to, jest niezbędne do zapisania się na egzamin państwowy.

W zaświadczeniu umieszcza się imię, nazwisko i numer instruktora prowadzącego po wydaniu zaświadczenia do książki ewidencji osób szkolonych wpisujemy:

 • rodzaj odbytego szkolenia.
 • liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • numer wydanego zaświadczenia;
 • datę zakończenia szkolenia,
 • numer instruktora prowadzącego,

 

Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:

 • B lub B1 – jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D
 • B – jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.