Kategoria A1 prawo jazdy

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A1:

Procedura uzyskiwania prawa jazdy kategorii A1 jest podobna do innych kategorii – CZYTAJ JAK UZYSKAĆ PRAWO JAZDY.


  • Zacznij od złożenia w Wydziale Komunikacji wniosku o wydanie prawa jazdy. Uzyskasz wówczas numer PKK. Do złożenia wniosku przygotuj: orzeczenie lekarskie, zgodę rodziców (opiekunów prawnych), fotografię
  • Z uzyskanym numerem PKK (nr profilu kandydata na kierowcę) przyjdź do jednej ze szkół nauki jazdy U Sławka (Wołomin lub Marki)
  • Następnie odbędziesz szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Markach lub Wołominie
  • Całość Twoich starań o prawo jazdy kat. A1 uwieńczy egzamin zdany z wynikiem pozytywnym w WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego)
Przydatne informacje:
  • Kurs kategorii A1 można rozpocząć na 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.
  • Posiadanie jakiejkolwiek innej kategorii oczywiście uprawnia do prowadzenia pojazdów AM.
  • Ukończenie szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A1 uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.

Minimalny wiek: 16 lat


• motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3,
mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

• motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

• pojazdy z kategorii AM (motorower i czterokołowiec lekki)

• tylko w Polsce: wymienione pojazdy mogą
w ramach kategorii A1 ciągnąć przyczepę

Na czym


Aktualnie szkolenie praktyczne kategorii A1 prowadzimy na Romet Z-125

Gdzie


Wołomin: ul. Lipińska 34 A lok 42 - tel. tel. 607 775 929

Marki: ul. Moniuszki 1 - tel. 665 729 222

Szkolenie – A1 prawo jazdy


Szkolenia podstawowe na prawo jazdy kategorii A1 zakłada minimum 30 godzin zajęć teoretycznych (godzin lekcyjnych - po 45 min) oraz 20 godzin (zegarowych - po 60 minut) zajęć praktycznych. Podobnie jak dla innych kategorii, dla kategorii A1 czas trwania szkolenia podstawowego jest ustalany przez instruktora w porozumieniu z osobą szkoloną.

Instruktor nauki jazdy lub wykładowca, w siedzibie ośrodka szkolenia kierowców, prowadzi zajęcia teoretyczne. Część praktyczna szkolenia rozpoczyna się po zakończeniu części teoretycznej. W ramach „praktyki” , kandydaci na kierowców kategorii A1 rozpoczną naukę obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii A1 na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Kandydat na kierowcę kończy kurs kategorii A1 egzaminem wewnętrznym, czyli sprawdzianem przeprowadzanym w ośrodku szkolenia kierowców zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy.

UWAGA: istnieje możliwość zwolnienia z części teoretycznej i egzaminu wewnętrznego. Dotyczy ona osób, które samodzielnie przygotowały się do egzaminu teoretycznego i zaliczyły go w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Takie osoby muszą jednak przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego, odbyć minimum 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, będące częścią składową standardowego szkolenia teoretycznego.


Egzamin państwowy – kategoria A1


Teoria. Egzamin na prawo jazdy kategorii AM odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Kandydat na kierowcę oczywiście może wybrać dowolny ośrodek na terenie Polski w celu przystąpienia do egzaminu państwowego. Jednak w przypadku kursantów z miasta Warszawa, a także z okolicznych miast, np. z gmin powiatu wołomińskiego (Zielonka, Ząbki, Wołomin, Tłuszcz, Strachówka, Radzymin, Poświętne, Marki, Kobyłka, Klembów, Jadów, Dąbrówka) zazwyczaj jest to najbliższy WORD, czyli w Warszawie przy ul. Odlewniczej.

W ramach części teoretycznej egzaminu, która trwa do 25 minut, kandydat na kierowcę musi odpowiedzieć na 32 losowe pytania, z czego 20 pytań jest z wiedzy podstawowej, a 12 z wiedzy specjalistycznej. Pytania posiadają tylko jedną dobrą odpowiedź. Pytania mają różną wartość punktową - jest ona określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Praktyka. Pozytywny wynik z części teoretycznej umożliwia uczestnictwo w części praktycznej, która odbywa się na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Egzamin w części praktycznej jest podzielony na części:


  • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy - prezentacja, że kandydat potrafi sprawdzić poziomy poszczególnych płynów, działanie sygnału dźwiękowego, działanie świateł itp.
  • Wykonywanie na placu manewrowym określonych zadań (ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, slalom wolny i slalom szybki, ominięcie przeszkody.).
  • Wykonywanie zadań w ruchu miejskim (minimum 25 minut). Egzamin na kategorię A1 odbywa się w normalnych warunkach drogowych.
Call Now Button