Kategoria A2 prawo jazdy

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A2:

Procedura uzyskania prawa jazdy kat. A2 niczym się nie różni od pozostałych – CZYTAJ JAK UZYSKAĆ PRAWO JAZDY.


 • w Wydziale Komunikacji złożysz wniosek o wydanie prawa jazdy i uzyskasz numer PKK. Do złożenia wniosku niezbędne Ci będą: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, fotografia , a jeśli nie jesteś pełnoletni to potrzebna będzie także zgoda rodziców (opiekunów prawnych). Dla osób z miejscowości:
  KOBYŁKA, WOŁOMIN, ZĄBKI, ZIELONKA, POŚWIĘTNE -> Wydział Komunikacji w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A
  KLEMBÓW , JADÓW, TŁUSZCZ i STRACHÓWKA –> filia Wydziału Komunikacji w Tłuszczu, ul. Warszawska 10
  MARKI, RADZYMIN i DĄBRÓWKA -> filia Wydziału Komunikacji w Radzyminie, ul. Komunalna 8A
 • Z uzyskanym numerem PKK (nr profilu kandydata na kierowcę) zapraszamy do OSK U Sławka
 • Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców U Sławka w Markach lub Wołominie
 • Egzamin w Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD)
Przydatne informacje:
 • Kurs kategorii A2 można rozpocząć na 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.
 • Jeśli posiadasz już prawo jazdy kategorii A1 jesteś zwolniony/zwolniona z części teoretycznej szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii A2.

Minimalny wiek: 18 lat


• motocykl, o mocy do 35 kW, stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, który nie powstał w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla

• motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

• pojazdy z kategorii AM (motorower i czterokołowiec lekki)

• tylko w Polsce: zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą

Na czym


Aktualnie szkolenie praktyczne kategorii A2 prowadzimy na Yamaha MT-07

Gdzie


Wołomin: ul. Lipińska 34 A lok 42 - tel. tel. 607 775 929

Marki: ul. Moniuszki 1 - tel. 665 729 222

Szkolenie – A2 prawo jazdy


Minimalny czas szkolenia wynosi 50 godzin (30 „teorii” i 20 „praktyki”). Czas szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii A2 jest ustalany przez instruktora w porozumieniu z osobą szkoloną. Nie może to być mniej niż 30 godzin szkolenia teoretycznego (godziny lekcyjne – 45 minut) i 20 godzin szkolenia praktycznego (godziny zegarowe).

Szkolenie teoretyczne odbywa się w siedzibie ośrodka szkolenia kierowców, a po jego zakończeniu kandydat na kierowcę może rozpocząć część praktyczną szkolenia, czyli kierowanie pojazdu kategorii A2 na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Kandydat na kierowcę kończy kurs kategorii A2 egzaminem wewnętrznym przeprowadzanym zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. Po jego zaliczeniu szkoła jazdy uzupełnia profil PKK o wymagane dane i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: jeśli zaliczyłeś/zaliczyłaś egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jesteś zwolniony ze szkolenia teoretycznego na kategorię A2. Jednak zanim taki kursant będzie mógł przystąpić do szkolenia praktycznego, musi przejść 4 godzinne (minimum) szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.


Egzamin państwowy – kategoria A2


Egzamin na prawo jazdy kategorii A2 odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Kandydat na kierowcę może wybrać dowolny ośrodek na terenie Polski w celu przystąpienia do egzaminu państwowego. Kursanci z Warszawy i gmin powiatu wołomińskiego (Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka) najczęściej wybierają zazwyczaj WORD w Warszawie przy ul. Odlewniczej.

Jako pierwsza przeprowadzana jest część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy kategorii A2. Trwa ona maksymalnie 25 minut. Jako pierwsze wyświetlą się pytania z wiedzy podstawowej (20 pytań), a jako kolejne - 12 z wiedzy specjalistycznej. Pytania dobierane są losowo i posiadają tylko jedną poprawną odpowiedź.

UWAGA: jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii A1, lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tej kategorii prawa jazdy, uznaje się, że posiadasz pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego można zdawać egzamin praktyczny na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Na egzamin praktyczny składają się:


 • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
 • Wykonywanie na placu manewrowym określonych zadań (ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, slalom wolny, slalom szybki, ominięcie przeszkody).
 • Wykonywanie zadań w ruchu miejskim (minimum 25 minut) - na kategorię A2 egzamin odbywa się normalnych warunkach drogowych.
Call Now Button