Kategoria AM prawo jazdy

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii AM:


Procedura dokładnie opisana TUTAJ. W skrócie:


  • złożenie w Wydziale Komunikacji wniosku o wydanie prawa jazdy i uzyskanie numeru PKK – do złożenia wniosku niezbędne będą: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, zgoda rodziców (opiekunów prawnych), fotografia KOBYŁKA, POŚWIĘTNE, WOŁOMIN, ZĄBKI I ZIELONKA -> Wydział Komunikacji w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A JADÓW, KLEMBÓW, TŁUSZCZ i STRACHÓWKA –> filia Wydziału Komunikacji w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10 DĄBRÓWKA, MARKI i RADZYMIN – filia Wydziału Komunikacji w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A
  • Z uzyskanym numerem PKK (profilu kandydata na kierowcę) zapraszamy do OSK U Sławka
  • Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Markach lub Wołominie
  • Egzamin w WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego)
Przydatne informacje:
  • Kurs kategorii AM można rozpocząć na 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.
  • Posiadanie jakiejkolwiek innej kategorii oczywiście uprawnia do prowadzenia pojazdów AM.

Minimalny wiek: 14 lat


motorower - pojazd jedno- lub dwu-śladowym zaopatrzony
w silnik spalinowy o pojemności skokowej, która
nie przekracza 50 cm³, a którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,

czterokołowiec lekki - pojazd cztero-kołowy o masie własnej nie większej niż 350 kg, o konstrukcji ograniczającej prędkość jazdy do 45 km/h,

tylko w Polsce: zespół pojazdów
powyższe pojazdy połączone z przyczepą.

Na czym


Aktualnie szkolenie praktyczne kategorii AM prowadzimy na Romet Router WS 50

Gdzie


Wołomin: ul. Lipińska 34 A lok 42 - tel. tel. 607 775 929

Marki: ul. Moniuszki 1 - tel. 665 729 222

AM prawo jazdy – informacje ogólne


Kategoria prawa jazdy AM zastąpiła pojęcie „karta motorowerowa”. Wraz ze zmianą przepisów w 2013 roku zniknął przywilej, zgodnie z którym każda osoba kończąca 18 lat, uzyskiwała uprawnienia do kierowania motorowerem. Obecnie, aby uzyskać uprawnienia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim należy zdobyć prawo jazdy dowolnej kategorii.


Szkolenie – AM prawo jazdy


Szkolenie podstawowe dla kategorii AM nie powinno trwać krócej niż 20 godzin - 10 godzin szkolenia teoretycznego i 10 godzin szkolenia praktycznego. Czas szkolenia jest jednak ustalany przez instruktora w porozumieniu z osobą szkoloną.

Tak zwana „teoria” odbywa się w siedzibie ośrodka szkolenia kierowców. Zakończenie szkolenia teoretycznego kandydatów na przyszłych kierowców uprawnia do rozpoczęcia części praktycznej szkolenia. „Praktyka” obejmuje prowadzenie pojazdu kategorii AM na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Kandydat na kierowcę kończy kurs kategorii AM egzaminem wewnętrznym.

UWAGA: istnieje możliwość zwolnienia z części teoretycznej i egzaminu wewnętrznego. Dotyczy ona osób, które samodzielnie przygotowały się do egzaminu teoretycznego i zaliczyły go w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.


Egzamin państwowy – kategoria AM


Egzamin na prawo jazdy kategorii AM odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). W przypadku kursantów z Warszawy oraz terenu powiatu wołomińskiego (Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka) najbliższy WORD jest w Warszawie przy ul. Odlewniczej.

W ramach egzaminu pierwsza jest przeprowadzana część teoretyczna - 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

Wyłącznie po zaliczeniu części teoretycznej egzaminu można przystąpić do części praktycznej na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Egzamin praktyczny składa się z następujących części:


  • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
  • Wykonywanie na placu manewrowym określonych zadań (samodzielne prowadzenie pojazdu).
  • Wykonywanie zadań w ruchu miejskim (minimum 25 minut). Egzamin na kategorię AM odbywa się na wyznaczonej trasie, którą wcześniej ogłasza ośrodek WORD.
Call Now Button