Kategoria A prawo jazdy (motocykl)

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A:

Procedura uzyskania prawa jazdy kategorii A dokładnie została opisana TUTAJ.


 • Zaczynasz od złożenia w Wydziale Komunikacji wniosku o wydanie prawa jazdy i uzyskania numeru PKK. Zależnie od miejscowości, w której mieszkasz:

  KOBYŁKA, POŚWIĘTNE, WOŁOMIN, ZĄBKI I ZIELONKA -> Wydział Komunikacji w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A
  JADÓW, KLEMBÓW, TŁUSZCZ i STRACHÓWKA –> filia Wydziału Komunikacji w Tłuszczu, ul. Warszawska 10
  DĄBRÓWKA, MARKI i RADZYMIN – filia Wydziału Komunikacji w Radzyminie, ul. Komunalna 8A
 • Z uzyskanym numerem PKK (profilu kandydata na kierowcę) zgłoś się do OSK U Sławka
 • Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Markach lub Wołominie
 • Egzamin w WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego)
Przydatne informacje:
 • Kurs kategorii A można rozpocząć na 3 miesiące przed wymaganym wiekiem.

Minimalny wiek


20 lat – pod warunkiem, że od minimum 2 lat
posiadasz prawo jazdy kategorii A2

24 lata – jeśli nie spełniasz warunku posiadania
od minimum 2 lat prawa jazdy kategorii A2


• Każdy motocykl

• Pojazd z kategorii AM

• tylko w Polsce: zespół pojazdów
powyższe pojazdy połączone z przyczepą

Na czym


Aktualnie szkolenie praktyczne kategorii A prowadzimy na Suzuki WVCX 21 (Gladius)

Gdzie


Wołomin: ul. Lipińska 34 A lok 42 - tel. tel. 607 775 929

Marki: ul. Moniuszki 1 - tel. 665 729 222

Szkolenie – A prawo jazdy


Do rozpoczęcia szkolenia na prawo jazdy kategorii A niezbędne jest posiadanie numeru PKK, dzięki któremu ośrodek szkolenia kierowców może pobrać dane do swojego systemu (można go określić jako elektroniczny dziennik zajęć każdego kursanta).

Szkolenie podstawowe dla kategorii A zakłada minimum 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego. Przy czym czas szkolenia jest ustalany przez instruktora w porozumieniu z osobą szkoloną, a „teoria” liczona w godzinach lekcyjnych (45 minut zajęć), zaś praktyka w godzinach zegarowych (60 minut zajęć).

Część teoretyczna szkolenia odbywa się w siedzibie ośrodka szkolenia kierowców. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego kandydat na kierowcę rozpoczyna część praktyczną szkolenia na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Nauka praktyczna na prawo jazdy kategorii A odbywa się na pojeździe kategorii A, który jednocześnie nie może być pojazdem odpowiadający warunkom technicznym pojazdów kategorii AM, A1 lub A2.

Kurs kategorii A kandydat na kierowcę kończy egzaminem wewnętrznym.


 • Osoby, które samodzielnie przygotowały się do egzaminu teoretycznego i zaliczyły go w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego są zwolnione z części teoretycznej i egzaminu wewnętrznego. Takie osoby muszą jednak odbyć min. 4 godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
 • Części teoretycznej szkolenia podstawowego na prawo jazdy kategorii A nie przeprowadza się, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A1 lub A2.
 • Osoba, która ukończyła wymagane szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii A jest uprawniona do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii: A2, A1 lub AM.

Egzamin państwowy – kategoria A


Egzamin na prawo jazdy kategorii AM odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) - kandydat na kierowcę może wybrać dowolny ośrodek na terenie kraju. W przypadku kursantów z Warszawy oraz terenu powiatu wołomińskiego (Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka) najczęstszym wyborem jest WORD jest w Warszawie przy ul. Odlewniczej.

Część teoretyczna egzaminu składa się z 32 pytań - 20 pytań podstawowych oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Są one dobierane losowo, a wartość punktowa poszczególnych prawidłowych odpowiedzi jest różna - w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie pytania mają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Egzamin na prawo jazdy kategorii A w części teoretycznej trwa maksymalnie 25 minut.

UWAGA: posiadanie prawa jazdy kategorii A1 lub A2 lub potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie tych kategorii prawa jazdy, uznaje się za pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Wyłącznie po zaliczeniu części teoretycznej egzaminu można przystąpić do części praktycznej na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Egzamin praktyczny składa się z następujących części:


 • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
 • Wykonywanie na placu manewrowym określonych zadań.
 • Wykonywanie zadań w ruchu miejskim (minimum 25 minut). Egzamin na kategorię A odbywa się normalnych warunkach drogowych.
Call Now Button