Blog

nauka jazdy kat. b

KATEGORIA B

KURS MOŻNA ROZPOCZĄĆ NA  3 MIESIĄCE PRZED WYMAGANYM WIEKIEM!

Przed rozpoczęciem kursu trzeba zgłosić się z profilem PKK jak to zrobić więcej…

Prawo jazdy kategorii B od 18 lat uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1 z przyczepą lekką
  • pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t)
  • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Kurs składa się z części:

– teoretycznej 30 h zajęć lekcyjnych po 45 min

– praktycznej 30 h zegarowych

Po ukończeniu części teoretycznej rozpoczynasz szkolenie praktyczne. Następnie zdajesz egzamin wewnętrzny i zapisujesz się na egzamin państwowy w WORD.

napisz kometarz