Ubezpieczenia Turystyczne Online

Ubezpieczenia Turystyczne ONLINE!

Wybierasz się na wakacje, ferie, urlop czy wyjazd służbowy?

 

Kup ubezpieczenie Turystyczne Compensa Voyage w 5 minut!

 

Przejdź do formularza

 

 

Ubezpieczenie podróży – Compensa Voyage – zabezpieczy Ciebie i Twoich bliskich w czasie nieprzewidywanych zdarzeń, np. zachorowania, zagubienia bagażu itd.

Co się kryje w takim zakresie?
Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia i pomoc Assistance.

Jeśli chcemy rozszerzyć ubezpieczenie możemy dodać ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu.

 

Zakres ubezpieczenia:

 • Terytorium Europy (strefa E) – terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie.
 • Terytorium Świata (strefa Ś) – terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem terytorium RP i kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

 

 

Rodzaje umów:

 • umowa indywidualna
 • umowa rodzinna (rodzice i dzieci)
 • umowa grupowa

 

Zakres ochrony obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których Compensa sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Compensa pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu

Ubezpieczamy również ryzyka związane z wykonywaniem pracy umysłowej i/lub fizycznej, amatorskie uprawianie sportów zimowych lub motorowodnych, a także uprawianie sportów ekstremalnych, wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportów oraz osoby z chorobami przewlekłymi.

 

 

Od czego zależy składka ubezpieczenia:

 • Zakresu i sumy ubezpieczenia (suma gwarancyjna)
 • Długości okresu ubezpieczenia (dni)
 • Liczy ubezpieczonych (ile osób)
 • Zakres terytorialny (Europa czy Świat)
 • Cel podróży (wakacje, praca czy inne)
 • Wiek ubezpieczonego

Życzymy bezpiecznych i udanych wyjazdów !