UBEZPIECZENIA DOMU I MIESZKANIA

Polisy mieszkaniowe mogą chronić

elementy stałe takie jak mury, wszystko to, co znajduje się wewnątrz pomieszczenia i jest na stałe przytwierdzone, np.  panele, pomalowane ściany, zabudowane kuchnie, zabudowane szafy, itp. Z ruchomości domowe, czyli własność, którą w każdym momencie możemy przenieść, np. meble, sprzęt RTV, regał czy rzeczy osobiste.

Możemy ochronić też wszystkie budowle, które znajdują się wokół naszego domu, np. chodniki, ogrodzenie, altanki, garaże, zawartość piwnic.

 

Zakres ubezpieczenia oraz wysokość składki

 

Ubezpieczenia mieszkania lub domu posiada bardzo szeroki zakres.

Mamy możliwość wyboru odpowieniej opcji ubezpieczenia, np:

  • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
  • Assistance domowy.

 

Samodzielnie wybieramy wartość na jaką zamierzamy ubezpieczyć własne mienie.

Wysokość składki różni się w zależności od wielu elementów: sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu, palnej lub niepalnej konstrukcji budynku, jego przeznaczenia.

Zapraszamy do naszych biur: Wołomin i Marki